noszka@lemarpol.pl 605-746-067 sklep internetowy z częściami

Leasing

Coraz wyższa jakość oferowanych produktów i usług oraz rosnąca konkurencja rynkowa wymaga od firm stałego unowocześniania
parku maszynowego.
Wiemy o tym doskonale i dlatego mamy dla Państwa specjalną ofertę leasingową, dzięki której możecie używać w swojej działalności najnowszych maszyn i urządzeń.

Dla nowych i używanych wózków widłowych oferujemy procedurę uproszczoną - bez wymogu przedstawiania dokumentów
finansowych, a także zaświadczenia o braku zaległości wobec budżetu!

Udzielamy leasingu nawet na 20 letnie wózki widłowe

Najważniejsze korzyści leasingu:

  • wpłatę początkową i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu
  • podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej
  • leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego
  • zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych
  • umożliwia błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i - co za tym idzie - natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową
  • leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego
  • leasing to możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy
  • leasing to elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych; minimum formalności, uproszczona procedura